Nỗi lo ngập hầm chung cư

12/10/2017 | 0 Comments

TPHCM mới chỉ bước vào vài tháng đầu của mùa mưa, nhưng đã có không dưới 10 chung cư bị nước tràn vào hầm gây thiệt hạ về của [...]
1 2 3 5